menu home C-kwadraat portfolio C-kwadraat opdrachtgevers C-kwadraat

06 21 29 30 49
conny@c-kwadraat.nl

Website, logo en huisstijl Trefpunt Nieuwkoop


Naast logo en huisstijl, verzorgde C-kwadraat het ontwerp voor de website van Trefpunt Nieuwkoop. Een heldere portal, waarin mensen worden uitgenodigd gebruik te maken van het dienstenloket in de kern Nieuwkoop. De pagina bevat informatie over de aanwezige diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn met linken naar de diverse partners www.trefpuntnieuwkoop.nl

Opdrachtgever: Woningstichting Nieuwkoop