menu home C-kwadraat portfolio C-kwadraat opdrachtgevers C-kwadraat

06 21 29 30 49
conny@c-kwadraat.nl

Folder en handboek


Ontwerp van een folder en handboek over het Communicatieproject psychisch lijden, met als doel 'Multiloog-bijeenkomsten' onder de aandacht te brengen. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen deelnemers vanuit verschillende achtergronden ervaringen uit.

Opdrachtgever: INCA Projectbureau Amsterdam